در این مطلب برای شما یک مپ طراحی کردیم که به راحتی می توانید 8000 خوردشید بگیرید و یکی از دستاورد های بازی را پر کنید

1


همان طور که مهم ترین بخش این مپ سیر ها می باشد که آنها را به سمت گلوله ها می برد همچنین این مپ در برابر زامبی های معدنچی نیز مقاوم است