با این روش شما می توانید هر فیلم که می خواهید در اول لودینگ بازی gta sa اجرا می شود

فیلم خود را انتخاب کنید و نام و فرمت آن را به Logo.mpg تبدیل کنید بعد به پوشه بازی روید و بعد به پوشه movies بروید و در آن فیلم مورد نطر خود را بریزید به همین راحتی قبل از لودینگ فیلم شما پخش می شود
توجه داشته باشید که فیلم کوتاهی در نظر بگیرید که سریع به بازی بروید