kgb برنامه ای مثل winrar می باشد با این برنامه می توانید فرمت های kgb را باز کنید بعضی از بازی های فشرده شده با برنامه kgb می باشد و برای استفاده از آنها باید این برنامه را داشته باشید


لینک دانلود